ბილეთი ბილეთის დაფიქსირება ბილეთის დაფიქსირების მოხსნა
კოეფიციენტი
ფსონი
სავარაუდო მოგება